coachingsgesprek. Het GROW model in coachinggesprekken

Hoe voer je een coachingsgesprek? Het GROW model in de praktijk.

Hoe voer je een coachingsgesprek? Business coaching voor coaches en leidinggevenden.

Een goede business coach heeft een structuur nodig in zijn coachingsgesprekken. Een vaak gebruikt en efficiënt model is het  GROW model van Graham (1979) en Het Strategisch Succesmodel van Hendrik Hellemans. Deze modellen zijn populair omdat je het zowel kan toepassen in coaching gesprekken als in mentoring en consulting gesprekken. In coaching toegepast zal het de coachee makkelijker laten komen tot bewustwording en het ontdekken van eigen inzichten. In mentoring kan dit model directiever gebruikt worden als houvast voor de mentee en de te volgen strategie.

In dit artikel gaan we verder in op het GROW model. De kracht van dit GROW model is dat het overzichtelijk is en een duidelijk eindresultaat geeft . De coach zal met open vragen een bewustwordingsproces in gang zetten en de coachee begeleiden in het zelf vinden van de beste oplossing.

GROW is een 4 stappen model en staat voor
Goal – Reality – Options – Will(way forward)

Goal:

Goal staat voor de doelstelling, het resultaat of oplossing dat men wil bereiken. Hoe duidelijker het doel, hoe duidelijker men kan zijn over het gewenste resultaat. Vage doelen geven vage resultaten.

‘Start with the end in mind’. Stephen Covey

De doelstellingen zijn te bepalen zowel voor het coaching gesprek op zich als wat voor resultaat de coachee op termijn wenst te bereiken. Wat wil je, wanneer wil je het en hoe wil je het. Wanneer weet je dat je het resultaat bereikt hebt en hoe ga je het meten?
De eerste en tweede stap zijn onmisbare stappen in een intake gesprek. Een intake gesprek is een eerste gesprek tussen coach en coachée waarin uitvoerig wordt ingegaan op de hulpvraag.

Reality:

De tweede stap in het coachingsgesprek is het vaststellen van de actuele situatie, de stand van zaken. Hoe is het nu? Wat zijn de actuele uitdagingen en problemen? Hoe ver sta je van je gewenste doel? In deze fase van het gesprek zal de coach veel luisteren en doorvragen om de juiste perceptie te verkrijgen. Hij zal hier tevens de LSD techniek toepassen. Aandachtig luisteren, samenvatten wat hij begrepen heeft en doorvragen om tot de essentie te komen.

‘There is a difference between listening and waiting for your turn to speak’ Simon Sinec

Deze tweede stap is de fase van zelfanalyse en het uitspitten van de belemmeringen waarom de coachee zijn doelstelling nog niet heeft kunnen bereiken. Belemmeringen kunnen van allerlei aard zijn. Financiële, operationele of mentale belemmeringen en conditioneringen.

Options:

In deze stap gaan we een aantal ideeën en haalbare opties formuleren die kunnen bijdragen tot een oplossing van het probleem. Vergelijk het met een brainstormingsessie waar de coachee zelf nadenkt over de verschillende mogelijkheden die er zouden kunnen zijn. De coach zal zijn coachee ook de situatie vanuit een meta positie laten bekijken. Vanuit de rol van toeschouwer om een ander perspectief te verkrijgen op de situatie om zodoende ook andere invalshoeken te overwegen. En om emoties los te koppelen van de situatie.

Life is a matter of choices, and every choice you make, makes you. John Maxwell

Way Forward:

In deze laatste stap bepalen we onze strategie om tot het oplossen van het probleem of het bereiken van het gewenste doelstelling te komen. We maken duidelijke afspraken en gaan de gekozen opties vertalen in concrete actieplannen. Wie doet wat en wanneer? Zijn er genoeg middelen. Welke personen worden erbij betrokken? Welke tijdslijn gaan we volgen? Moeten er nieuwe vaardigheden aangeleerd worden?

Your life changes the moment you make a new and committed decision.      Tony Robbins

Jezelf aanzetten tot actie ondernemen is soms een moeilijke stap. De coach speelt hierbij een belangrijke rol om zijn coachee te motiveren die eerste stap te nemen.

Wil je meer informatie over succesvol communiceren of over hoe moeilijke gesprekken voeren zoals slecht nieuws brengen of evaluaties? Of beter leren overtuigen? Contacteer ons voor meer info.

Je kan een PDF met de desbetreffende vragen voor de coach verkrijgen (gratis) via info@coachingplanet.be