coachingplanet-balen-van-bazen

Leidinggeven. 7 zakelijke tips voor leidinggevenden.

Leidinggeven aan je team voor nieuwe leidinggevenden en beginners.

Hoe geef je het beste leiding? Leidinggeven, de manier waarop, maakt het verschil tussen een werkomgeving waar werknemers zich enthousiast engageren om voluit te gaan, letterlijk door het vuur gaan voor hun job, en een omgeving waar frustratie en stress de productiviteit afremt. Elke organisatie heeft een baas, niet alle organisaties hebben een leider. Toch hebben beide bedrijfsmatige doelstellingen en cijfers voor ogen en moeten beide uiteindelijk resultaten kunnen neerleggen. Hendrik Hellemans, Leadership Coach bij Coachingplanet.be licht 7 sleutelfactoren van leiders toe die het verschil tussen leider en baas, we kunnen soms ook manager zeggen, kenmerken.

1- Focust op mensen.

Een leider focust op mensen. Een baas heeft een rigide focus op processen en werkwijzen. Bazen hechten meer belang aan rapporten en cijfermateriaal dan aan de mensen die het moeten uitvoeren. Zij hanteren sterk de ‘stick ‘om medewerkers te pushen naar betere resultaten voor de organisatie.
Een leider daarentegen inspireert mensen door hen kansen te geven te groeien en zich te ontwikkelen in hun job, herkent de medewerker als mens en niet als middel. Een leider zal eerder intrinsieke motivatie triggeren door de werknemer als onmisbaar deel van het geheel te benaderen.

2- Vraagt in plaats van beveelt.

Een leider zal in eerste instantie aanspraak maken op de goodwill van de medewerkers in plaats van zijn autoriteit als hiërarchisch overste te laten gelden. Een baas die zijn autoriteit wil laten gelden zal snel een andere toon aanslaan, dwingender, agressiever en puur taakgericht.
Een leider daarentegen vraagt meer om iets te doen of uit te voeren, en laat het volledig plaatje zien. Betrekt de medewerker in de uitvoering en deelt het uiteindelijke succes. Een leider zegt meer ‘wij ‘in plaats van ‘ik’. Deze laatste leidinggevende is meer een mentor en een coach dan een baas.

3- Heeft een ‘Growth Mindset’

Leiders gaan flexibeler om met uitdagingen en tegenslagen, hebben een constructief zelfbeeld en verwachtingen voor de toekomst. Zij gaan ervan uit dat ze een verschil kunnen maken. Door deze positieve houding trekken zij believers aan.
Bazen fixeren zich meer op processen, structuur en systemen. Vaak hebben zij een ‘ Fixed Mindset’, zijn meer geneigd een uitdaging of tegenslag te zien als onveranderlijk en houden van een status quo. Zij managen verandering daar waar leiders verandering creëren. In plaats van believers hebben bazen ondergeschikten.

4- Is een strategisch denker.

Dit is het verschil tussen de dingen juist doen tegenover de juiste dingen doen. Bazen zijn meestal goed in wat ze doen tot ze hun plafond bereikt hebben. (Peter Principe) Zij lossen de problemen op als deze zich voordoen en zijn hierdoor reactief. Om hun processen goed te beheren zijn ze vaak risico aversief en zoeken stabiliteit.
Leiders bereiden zich voor op wat ze in de toekomst moeten doen. Ze zijn proactief in hun denken en handelen en hebben een lange termijnvisie. Zij zoeken eerder verandering op en testen risico’s uit.

coachingplanet-leidinggeven voor beginners
Leidinggeven voor nieuwe leidinggevenden. Coaching traject van Coachingplanet maakt van jou een performante leider.

5- Heeft respect als primaire waarde.

Leiders zijn respectvol in hun omgang met anderen en krijgen respect van hun medewerkers. Zij hanteren het ‘Ere wie ere toekomt ‘principe, waarderen en erkennen initiatief en succes bij hun medewerkers. Andere persoonlijke waarden als vertrouwen en integriteit zijn in hun gedrag en persoonlijkheid te herkennen.
Bij bazen, zeker autocratische of onzekere figuren, wordt eerder angst opgeroepen dan respect. Een vlot en efficiënt team moet zijn overste kunnen vertrouwen, zeker weten dat hij of zij achter hun staat en succes gunt als zij hun nek uitsteken. Als er twijfel is over vertrouwen en integriteit bij de ondergeschikten, worden zij onzeker, afwachtend en balen zij van hun bazen.

6- Verkoopt zijn idee.

Een leider verkoopt zijn idee daar waar een baas opdracht geeft hoe en wanneer zijn idee uit te voeren. Een bazige baas laat geen ruimte voor eigen inbreng of medezeggenschap en stimuleert zo medewerkers enkel uit te voeren en hierover niet na de denken. Medewerkers worden zo onverschillig en verliezen hun motivatie.
Een leider daarentegen stimuleert de medewerker om zelf te ontdekken hoe een opdracht het beste uit te voeren. Mensen op de werkvloer weten vaak de meest efficiënte werkwijze en het gevoel van medezeggenschap geeft een boost in hun motivatie.

7- Blijft eindverantwoordelijk.

Een leider aanvaart alle eindverantwoordelijkheid, zeker als het slecht gaat of iets misloopt. We balen zo hard van bazen omdat zij vaak een schuldige willen aanwijzen bij fouten of mislukking. Zij zoeken de fout en wie hier verantwoordelijk voor is. Een verwijt, waarschuwing of in het slechtste geval ontslag is dan het gevolg en de baas ontdoet zich zo van alle verdere verantwoordelijkheden. Hij managet de fout en het proces.

Leiders daarentegen leren van fouten en accepteren dit als een leerproces. Zij laten ruimte voor mislukking en komen op voor hun medewerkers. Zij nemen de gevolgen op zich en schuiven dit niet af op een ondergeschikte. Integendeel, zij gaan aan de slag om zowel het positieve als het negatieve ervan in te zien en wat zij in de toekomst eraan kunnen doen.

‘When we strive to become better than we are, everything around us becomes beter too’.
– Paolo Cuelho

Bedrijven hebben zowel leiders als leidinggevende managers nodig. Leiders moeten richting aangeven, het geheel overschouwen vanuit een helicopterview en visie en missie definiëren naar de toekomst toe. Managers zijn waardevol op processen en korte termijn productiviteit en als zij leidinggevende vaardigheden ontwikkelen en juist toepassen, zullen zij believers en volgelingen krijgen. Bazen daarentegen kunnen de medewerkers missen als kiespijn, en daar balen we zo van.

Leidinggeven kan je leren. Via een persoonlijk coaching traject van Coachingplanet.be kan je deze vaardigheden ontwikkelen. Meer info, klik hier