coachingplanet.be, buzzwords,

De ultieme Buzzwords lijst van Coachingplanet

De ultieme Buzzwords lijst van Coachingplanet.

Maak kennis met courante en minder courante zakelijke woorden die in de ondernemerswereld gebruikt worden en met name in relatie met Sales en Marketing.

 

 

1. Businessplan

Een businessplan, ook wel ondernemingsplan genoemd, is een plan voor het starten van een nieuwe of het overnemen van een bestaande onderneming. Het plan beschrijft wat de mogelijkheden zijn, welke risico’s daaraan vasthangen en welke beslissingen er nodig zijn voor succes.

2. Marktanalyse

Een marktanalyse, ook marktonderzoek genoemd, geeft u een beeld van de markt en laat u toe betere beslissingen te nemen. Zo kunt u achterhalen wat de positie van uw bedrijf is ten opzichte van de concurrentie. Het bepaalt alsook of er genoeg interesse is in uw product of dienst en op welke doelgroep u zich het beste richt.

3. KPI Key performance indicators

(KPI) zijn variabelen om de prestaties van een bedrijf, merk of product te analyseren. Ze worden gebruikt om het succes van een organisatie in het algemeen te meten, of het succes van een bepaalde actie of campagne. Voorbeelden van KPI’s zijn: aantal nieuwe klanten, omzet, gemiddelde levertijd van een bestelling, aantal klanten.

4. Business Coach

Een business coach is een vorm van persoonlijke begeleiding dat je als ondernemer vooruit kan helpen bij het laten groeien van je bedrijf of om andere problemen/ onzekerheden op te lossen.

5. Marktaandeel

Marktaandeel is het aandeel dat een aanbieder van een bedrijf van een goed of dienst heeft in de totale afzet op de betreffende markt in een bepaalde periode.

6. Sales Manager

Als Sales Manager of S-sales director ben je verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en het beheer van de verkoop van bepaalde producten of diensten.

7. Aftersales

Het begrip aftersales houdt in dat je als bedrijf na de verkoop opnieuw contact opneemt met de klant. Aftersales kan verschillende doelen hebben, zoals klanttevredenheid verhogen in de hoop dat de klant in de toekomst nog iets koopt of feedback ontvangen waardoor het product of dienst verbeterd kan worden.

Upselling en cross selling zijn beide gelinkt aan aftersales. Upselling houdt in dat je meer van hetzelfde product aan een bestaande klant probeert te verkopen. Cross selling bestaat eruit dat je bestaande klanten ook andere producten probeert te verkopen. Hiermee kan de omzet verhoogd worden en de relatie met de klant worden verstevigd.

8. Sales funnel

Een sales funnel is een proces waarin leads in een ‘trechter’ komen waarin ze worden aangespoord om een bepaald product te kopen. Door een sales funnel te optimaliseren kun je als product eigenaar het maximale uit je leads halen, en je leads ook de meest aangename ervaring aanbieden.

9. Lead qualification

Qualified leads zijn leads waarbij, op basis van vaste criteria, kan worden aangenomen dat een bovengemiddelde conversie mogelijk is. Doordat is vastgesteld dat er bij de prospect behoefte is aan het product of de dienst, dat men beschikt over voldoende budget en de contactpersoon bevoegd is om beslissingen te nemen. Om de kwaliteit van leads te bepalen kan de BANT-approach worden toegepast.

10. BANT-approach De BANT-approach is een manier om de kwaliteit van leads vast te stellen. Meer specifiek kunnen op basis van vaste criteria qualified leads worden onderscheiden van gewone leads. De BANT-approach gaat uit van de volgende factoren:
 Budget: Is er budget beschikbaar voor de aankoop?
 Authority: Is de contactpersoon bevoegd om een beslissing te nemen?
 Need: Is er sprake van een behoefte aan het product of de dienst?
 Timeframe: Op welke termijn is een beslissing te verwachten?

11. MADA

Een met BANT vergelijkbare benadering is MADA.
Ook wel: money, authority, desire, access (MADA)
Money, authority, desire, access is een principe om de markt te segmenteren bij het uitstippelen van een marketingstrategie. De markt wordt ingedeeld op basis van de mate waarin potentiële klanten zich een product kunnen veroorloven (money), de mate waarin iemand kan beslissen over de aankoop (authority), de interesse in het product (desire) en de toegang tot het product (access). Een marketingcampagne richt zich idealiter op een publiek dat zo goed mogelijk aan al deze factoren voldoet.

12. Lifecycle management

Product lifecycle management (PLM) is een systematische aanpak van het beheer van de levenscyclus van een product, vanaf het ontwerp en ontwikkeling tot de uiteindelijke totstandkoming. PLM wordt geassocieerd met de productie, maar kan ook worden gebruikt voor softwareontwikkeling en dienstverlening. Het doel van product lifecycle management is om verspilling te elimineren en efficiëntie te verbeteren.

13. Call to action

Call to action is een Engels term die gebruikt wordt in de marketing en reclame. Een call to action is een deel van een overtuigend bericht. In dit deel wordt men opgeroepen om een bepaalde actie uit te voeren. Zoals het overnemen van een opinie, het veranderen van gedrag of het aankopen van een product.

14. Ecommerce

Electronic commerce of e-commerce kan worden gedefinieerd als het doen van zakelijke transacties waarbij de interactie tussen de partijen elektronisch plaatsvindt. Het is strikt genomen niets anders dan kopen en verkopen via internet. Meestal bedoelt men via een website, maar ook andere internettechnologie kan worden ingezet ter ondersteuning van het verkoopproces, zoals e-mail en electronic data interchange (EDI)

15. Direct marketing

Direct marketing is een vorm van gespecialiseerde marketing, die door middel van alle directe communicatiemedia (correspondentie, advertenties, mailing, telefoon, beeldscherm) een structurele duurzame relatie organiseert en onderhoudt tussen aanbieders en gesegmenteerde afnemers. Essentieel is daarbij het opwekken van meetbare respons en meetbare verkoop tegen meetbare kosten.

16. Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (ERP) ook wel Enterprise Resource Management genoemd is een veelomvattend en complex onderwerp.
Niet voor niets is ERP hoofdzakelijk een automatisering aangelegenheid. Voor de verschillende bedrijfsfuncties worden vaak aparte softwarepakketten gebruikt, zoals een boekhoudpakket, een personeelsadministratie en bijvoorbeeld een inkoopadministratie. Binnen een ERP-pakket zijn al deze functies geïntegreerd, hetgeen moet leiden tot een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering.

17. Benchmarketing Het proces van (doorlopend) meten en vergelijken van de performance van een organisatie met andere marktpartijen om de organisatie te helpen haar operationele doelstellingen te bepalen. Om te kunnen benchmarken moet men beschikken over dezelfde informatie van verscheidene bedrijven om deze met elkaar te vergelijken.

18. Marketingmix

De marketingmix, soms marketinginstrumentenmix genoemd, is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Door de juiste combinatie van de vier (of meer) P’s te vinden kunnen marketeers de effectiviteit en bedrijfsresultaten verbeteren. De originele mixinstrumenten bestaan uit product, plaats, promotie en prijs.

19. Break-even-point

Het break-even-point is het punt waar de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale uitgaven (cumulatief) Als men de totale opbrengsten en de totale kosten van een bepaald in een grafiek tegen elkaar afzet, is het break-even-point het snijpunt van deze twee lijnen. Met andere woorden: de productie – verkoopomvang waarbij noch winst noch verlies wordt gemaakt. De break-even periode wordt vaak gehanteerd ter ondersteuning van besluitvorming omtrent een investering.

20. Content management

Content management is het opslaan, beheren, muteren en distribueren van ongestructureerde gegevenselementen, zoals afbeeldingen, geluidsfragmenten, videobeelden, grafieken, telemarketingscripts, webpagina`s en dergelijke. Het wordt steeds belangrijker in een tijdperk waarin een multi-channel aanpak steeds vaker wordt toegepast.

21. Multi-channel

Multi-channel is het naast elkaar of geïntegreerd inzetten van verschillende distributiekanalen om met klanten in contact te komen en producten te verkopen.

22. Customer Relationship

Management Customer Relationship Management (CRM) is het continu en systematisch aangaan en ontwikkelen van relaties met individuele klanten teneinde wederzijdse voordelen te identificeren en te creëren. Het kan beschreven worden als een bedrijfsstrategie waarin de klant centraal staat. Dit houdt in dat er gestreefd wordt naar klantgerichter opereren. Om een relatie met de klant aan te gaan moet de organisatie in staat zijn de behoeften en wensen van een specifieke klant in kaart te kunnen brengen, omdat de organisatie de klant zo goed mogelijk moeten leren kennen en begrijpen.

23. Bedrijfsmodel

Het bedrijfsmodel of businessmodel is een model dat gebruikt wordt om diverse bedrijfsaspecten in kaart te brengen en te beheren. Hierbij kan het gaan om operationele, organisatorische en financiële aspecten, maar ook om ideële zaken en image. De functie van het bedrijfsmodel is het beter in kaart brengen van de volgende elementen:

– Value proposition: Beter bekend in het Nederlands als waardpropositie, is een concrete uitwerking van de gekozen positionering waarmee u klanten voor uw aanbod probeert te winnen. In andere woorden, geeft het een antwoord op de vraag waarom de klant voor u kiest in plaats van de concurrent. Een value proposition geeft ook een beschrijving van een product of dienst uitgedrukt in de meest waardevolle en onderscheidende elementen in de ogen van een klant.

– Market Segment: Marktsegmenten zijn de verschillende onderdelen (segmenten) waarin een markt onderverdeeld kan worden. Consumenten behorend tot een bepaald segment hebben overeenkomende kenmerken. Deze kenmerken zijn afhankelijk van de manier waarop de markt is gesegmenteerd door de marketeer.

– Value Chain: The value chain of ook wel waardeketen of waardeketenanalyse genoemd in het Nederlands is een bedrijfskundig concept, dat de strategisch relevante bezigheden van een organisatie met elkaar in verband brengt. Dit concept is bruikbaar als management tool voor het systematisch onderzoeken van activiteiten en interacties met derden van een bedrijf.

– Cost structure: Dit is een methode om te bepalen hoeveel het bedrijf zal kosten om een product te produceren en hoeveel winst zal worden opgenomen uit de productie van het product. Dit zal beantwoorden op de vraag hoe de kostenstructuur er uit ziet en hoe het bedrijf zal verdienen met het aanbod.

– Value Network: Een waardenetwerk is een complex geheel van relaties tussen twee of meer groepen of organisaties. Waarde wordt gecreëerd door uitwisseling van kennis, informatie, goederen en services. Het moet de vraag gesteld worden hoe het bedrijf zich zal positioneren ten opzichte van leveranciers, afnemers en concurrenten.

– Competition: In de economie wordt gesproken van concurrentie wanneer twee of meerdere bedrijven strijden om een grotere positie op de markt. Een groter marktaandeel voor de één betekent automatisch een kleiner marktaandeel voor de ander. Soms is de concurrentiestrijd zo hevig dat sommige bedrijven het niet redden en faillissement aan moeten vragen.

24. Affiliatie marketing

Dit is een vorm van marketing op websites waarbij de bezoeker via een banner of button wordt doorverwezen naar een gelieerde onderneming, die bij de op deze wijze tot stand gekomen transactie een percentage van het transactiebedrag betaalt aan de eigenaar van de website vanwaar de doorverwijzing (de `doorklik`) heeft plaatsgevonden. Met deze vorm van marketing wordt er dus een extra verkoopkanaal geopend. Dit is dus een WIN-WIN-WIN. De onderneming die de site beheert creëert voordeel voor haar afnemers, de partner-onderneming krijgt een extra verkoopkanaal, en de afnemers hoeven niet te zoeken naar de gerelateerde producen.

25. Business Intelligence

Business Intelligence kan beschreven worden als een verzameling van strategische bedrijfsinformatie die vergaard is met behulp van rapportagetools en datamining. Met andere woorden, met Business Intelligence-software vertaalt u data naar informatie. Door de gegevens te interpreteren kunt u trends signaleren, gegevens classificeren, planning en realisatie vergelijken, enzovoort.

26. Customer base

Een customer base is een synoniem voor het totaal aan reeds bestaande klanten van een onderneming. Dit is één van de meest waardevolle bezittingen van de onderneming omdat binnen de (moderne) marketing alles draait om het vasthouden en opbouwen van relaties met klanten. Aan de hand van de customer base van een organisatie kan men tevens een inschatting maken van de waarde van een organisatie.
27. Customer profiling

Customer profiling is het inzichtelijk maken van wensen en verwachtingen van een individuele klant is een noodzakelijke voorwaarde om een op een marketing te kunnen toe passen. Wanneer men eenmaal heeft vastgesteld welk profiel een klant heeft, dan kan men met behulp van dataminingtechnieken als collaboratieve filtering identificeren welke (sluimerende) voorkeuren een klant nog meer heeft. Op basis daarvan kan men een individueel aanbod ontwikkelingen.

28. Datamining

Datamining (gegevensdelving, datadelving) is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden tussen verschillende gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen voor wetenschappelijk, journalistiek of commercieel gebruik. Zo’n verzameling gegevens kan gevormd worden door gebeurtenissen in een praktijksituatie te registreren (aankoopgedrag van consumenten, symptomen bij patiënten, et cetera) of door de resultaten van eerder uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken met elkaar te vergelijken en te herinterpreteren.

29. Customer lifetime value

Bestaande klanten zijn vaak waardevoller dan je aanvankelijk zult denken. Ze leveren namelijk door herhalingsaankopen vaak meer op dan alleen de initiële aankoop. De gemiddelde waarde van een klant wordt bepaald door de Customer Lifetime Value (CLV). De CLV geeft inzicht wat de gemiddelde waarde is van je klant over de gemiddelde klantduur. Het is dus zaak de CLV zo hoog mogelijk te houden/krijgen.

30. Mass customization

Bij Massa maatwerkproductie krijgt de klant slechts de keuze uit een aantal productvarianten, omdat de (flexibele) productiecapaciteit het niet toelaat aan alle individuele wensen van de consument te voldoen. Zo bereikt je in één klap een groot publiek.

31. Opportunity management

Opportunity management is het verhogen van de productiviteit van de verkopers in het veld, en het managen van de gecreëerde verkoopkansen. Vooral in de business-to-business markt kunnen verkooptrajecten maanden duren. In die periode zijn er veel moments of truth en passeren diverse offertes de revue voordat er een contract getekend wordt. Een Opportunity Managementsysteem biedt verkopers de mogelijkheid om dit proces te registreren en te volgen. De gegevens uit een Opportunity Managementsysteem kunnen op hun beurt weer als input dienen voor Planning & Forecasting-software.

32. AIDA

Het AIDA-model is een marketingmodel waarbij vier essentiële stappen die in een reclame-uiting aan bod moeten komen, beschreven worden: Attention, Interest, Desire en Action. AIDA is een stapsgewijs model, waarbij de afzonderlijke stappen in volgorde moeten worden doorlopen. Het is in het oorspronkelijke model niet mogelijk om zonder attentie een uiteindelijke voorkeur of actie te bewerkstelligen. Het model schrijft echter niet voor of de stappen in één of meerdere reclame-uitingen moeten worden doorlopen. Het AIDA-model is daarmee geschikt voor zowel individuele uitingen, als reclamecampagnes.

33. Return on Investment

Return On Investment (ROI) kan worden gedefinieerd als de ratio tussen winst en geïnvesteerd kapitaal. Met andere woorden, ROI meet de financiële toegevoegde waarde van een activiteit ten opzichte van de hiermee gepaard gaande kosten. Afhankelijk van de toepassing van een ROI-berekening zal de factor winst veelal overeenkomen met toekomstige inkomsten voortkomende uit de investering en de factor investering als de totale project kosten.

34. Share of wallet

Met share of wallet doelen we op dat gedeelte in de totale besteding van een klant dat deze klant besteedt bij een specifieke aanbieder of besteedt aan een specifieke categorie. De share of wallet wordt uitgedrukt als een percentage van de totale besteding in de betreffende categorie. Als een klant 60% van zijn boodschappen bij Albert Hein doet, 20% bij een tankstation en de rest bij andere winkels, dan is de share of wallet van Albert Heijn 60%.

35. 80-20-regel (Pareto-principe)

In de meeste gevallen wordt de volgende definitie van Pareto-principe gebruikt: 80% van de uitkomsten wordt veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Er zijn ook nog andere definities in omloop die (bijna) op hetzelfde neerkomen, zoals 80% van de output komt voort uit slechts 20% van de input. Ook 80% van het resultaat komt voort uit slechts 20% van de inspanning en 80% van de beloningen komt voort uit slechts 20% van de investeringen worden vaak als werkdefinitie gehanteerd.

36. Abell-model

Het Abell-model illustreert de markt vanuit het vraag- en aanbod perspectief. Het model leent zich goed om te laten zien hoe de markt opgedeeld is en in welke segmenten de organisatie vertegenwoordigd is. Het Abell-model bevat drie dimensies:
 De technologieën die worden gebruikt,
 Hoe het bedrijf daarmee inspeelt op de behoeften uit de markt,
 En op welk afnemers wordt ingespeeld.

37. Vijfkrachten-model Porter

Porter gaat uit van vijf fundamentele concurrentiekrachten in een markt. Het vijfkrachtenmodel is een outside-in benadering van deze gedachte. Het vijfkrachtenmodel analyseert de verschillende concurrentiekrachten ten opzichte van de onderneming. De vijf concurrentiekrachten zijn de volgende volgens Porter:
 Potentiële toetreders
 Kracht van substituten
 Leverancierskracht
 Afnemerskracht
 Concurrentiekracht van spelers op de markt onderling

38. Value Chain van Porter

De value chain van Porter of waardeketen van Porter geeft het concurrentievoordeel van de organisatie weer. De waarde is bepalend voor het bedrag dat kopers bereid zijn te betalen voor een product of dienst van een bedrijf. Zo kan bijvoorbeeld bij een differentiatiestrategie worden bepaald welke prijstoeslag afdwingbaar is op basis van de gecreëerde waarde.

39. BCG Matrix

De BCG-matrix is het meest gebruikte marketingmodel om het portfolio van een onderneming te analyseren. Het model neemt de verschillende product-marktcombinaties (PMC’s) onder de loep en maakt onderscheid tussen Question marks, Stars, Cash cows en Dogs. Het doel is een antwoord krijgen op de vraag of bepaalde productgroepen interessant zijn om te behouden of dat de onderneming beter kan desinvesteren.

40. Ansoff-Matrix De Ansoff matrix is een goed hulpmiddel bij het ontwikkelen van een strategische ontwikkelrichting. Het model onderscheidt vier verschillende groeirichtingen langs de dimensies markt en product.
 Marktpenetratie (bestaande markt, bestaande producten)
 Productontwikkeling (bestaande markt, nieuwe producten)
 Marktontwikkeling (nieuwe markten, bestaande producten)
 Diversificatie (nieuwe markten, nieuwe producten)

41. Golden Circle Sinek

De Golden Circle van Simon Sinek (Gouden Cirkel van Simon Sinek) is een simpel maar krachtig model dat de stimulans geeft voor inspirerend leiderschap. De Golden Circle van Simon Sinek brengt eenvoudig in kaart met wat, hoe en waarom een bepaalde organisatie of product zich onderscheidt van anderen. Het toont alsook aan dat de ‘waarom’ het belangrijkste element is in communicatie.

42. Product-levenscyclus

De productlevenscyclus wordt toegepast om te achterhalen welke marketingstrategieën op een bepaald moment van de levenscyclus het best kunnen worden toegepast op een bepaald product. Om dit te achterhalen weegt de productlevenscyclus het aantal verkopen af tegen de tijd van het product aanwezig op de markt om de fase van het product in kaart te brengen. De productlevenscyclus bevat vier hoofdfasen die gedurende de levensduur van het product worden doorlopen.

43. Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton is een strategisch plan en managementsysteem dat veelvoudig wordt ingezet door bedrijven om bedrijfsactiviteiten af te stemmen op de marketingstrategie van het bedrijf, met als doel zowel interne als externe communicatie te verbeteren en prestaties van het bedrijf te controleren ten opzichte van de strategische doelen. De Balanced Scorecard geeft inzicht in bedrijfsactiviteiten door met behulp van verschillende Balanced Scorecard KPI’s, prestaties van het bedrijf te meten.

44. SDP-Model

Met de stappen van het SDP-model, Segmenteren, Doelmarktbepaling en Positioneren ga je segmenteren en positioneren. In dit stadium van je strategisch marketingplan dien je over voldoende informatie te beschikken om de markt op te delen in segmenten, hieruit een doelmarkt te kiezen en vervolgens een positionering te formuleren.

45. Positionerings-matrix

Een positioneringsmatrix wordt door veel marketeers gebruikt tijdens het ontwikkelen van een positioneringsstrategie. Met een positioneringsmatrix kunnen verschillende organisaties, producten, merken, SBU’s (strategic businessunits) en dergelijke met elkaar worden vergeleken op basis van belangrijke koopaspecten.

46. VOCATIO-model

Het VOCATIO-model van Wage is een gespreksmodel en wordt in praktijk vaak gebruikt door verkopers als richtlijn voor een succesvol klantgesprek. Het is belangrijk om te luisteren, samen te vatten en door te vragen. De letters van het VOCATIO-model staan voor de gespreksfasen waarmee de verkoper controle kan houden over het verkoopgesprek: verkenning, omschrijving klantprobleem, confrontatie, argumentatie, tegenwerpingen opvangen, instemming verkrijgen, order verwerven.

47. SFA-Model

Het SFA-model of de SFA-matrix van Johnson en Scholes wordt toegepast in de marketing als hulpmiddel om strategische opties te meten en tegen elkaar af te wegen. Het SFA-model staat voor drie verschillende invalshoeken die gebruikt worden om deze strategische opties te meten; Suitability, Feasibility en Acceptability.

48. Adoptiemodel Rogers

Het adoptiemodel van Rogers is een marketingmodel omtrent de levenscyclus van een innovatie. Rogers onderscheidt vijf stadia, waarin vijf verschillende groepen worden onderscheiden die het product of nieuwe idee accepteren. Het adoptiemodel wordt ook wel innovatietheorie van Rogers genoemd. De stadia in het adoptiemodel van Rogers kunnen gekoppeld worden met de fasen van productlevenscyclus. De vijf categorieën in het innovatie- en adoptiemodel van Rogers zijn:
 Innovators (innovatoren)
 Early adopters (pioniers)
 Early majority (voorlopers)
 Late majority (achterlopers)
 Laggards (achterblijvers)

49. FOETSJE-Model

Het FOETSJE-model toetst de potentiële marketingstrategie op de haalbaarheid van 7 doelstellingen. Deze 7 doelstellingen zijn vertegenwoordigd door de volgende vragen ten aanzien van de marketingstrategie:
 Financieel – Genoeg middelen beschikbaar om het plan uit te voeren?
 Organisatorisch – Is het plan organisatorisch uitvoerbaar?
 Economisch – Past het plan binnen de doelstellingen van de organisatie?
 Technologisch – Is het plan technisch uitvoerbaar?
 Sociaal – Past het plan binnen de sociale doelstellingen van de organisatie?
 Juridisch – Is het plan juridisch uitvoerbaar?
 Ethisch – Is het plan ecologisch verantwoord?

50. Porter’s Diamond

Model Met behulp van het Diamond model van Porter (Diamant van Porter in het Nederlands) kan een organisatie achterhalen welke factoren op land niveau voordeel opleveren. Het Diamond model van Porter wordt daarom ook vaak toegepast wanneer een er sprake is van internationalisering.

51. Klantenpiramide De klantenpiramide segmenteert het klantenbestand naar omzet en geeft een overzicht in een piramidegrafiek. Jay Curry baseert zijn klantenpiramide op het Pareto-effect, 20% van de klanten genereert 80% van de omzet. De top 1% vormen de A-klanten; de volgende 4% vormen de B-klanten; de volgende 15% vormen de C-klanten; de overige 80% zijn D-klanten of Inactieve klanten.

52. McKinsey 7s Model

Het 7S-model van McKinsey leent zich uitermate goed voor het achterhalen van Sterktes en Zwaktes in de onderneming. De inzichten kunnen begeleiden bij organisatorische veranderingen. Het 7S-model van McKinsey combineert rationele en harde elementen met emotionele en zachte elementen. Het model bestaat uit het 7-stappenplan: Significante waarden (shared values), Strategie, Structuur, Systemen, Staf (personeel), Stijl van het management en Sleutelvaardigheden.

53. Concurrentie-strategie Porter

De generieke concurrentiestrategieën van Porter worden in de strategische marketing door ondernemingen gehanteerd voor het creëren van toegevoegde waarde en een onderscheidend vermogen tegenover de concurrent, oftewel een concurrentiestrategie. De concurrentiestrategie wordt gecreëerd voor een SBU (Strategic Business Unit). Op basis van drie generieke concurrentiestrategieën kunnen er dus goede strategische keuzes worden gemaakt. De drie generieke concurrentiestrategieën van Porter, die kunnen worden gebruikt voor de marketingstrategie van een onderneming, zijn:
 Kostenleiderschap (lagekostenstrategie)
 Differentiatiestrategie
 Focusstrategie

54. Gantt Chart

De Gantt Chart vindt zijn oorsprong in de bouwkunde. Het wordt onder andere gebruikt om grote bouwprojecten te plannen. Daarnaast is het model ook uiterst geschikt om de planning van het marketingprogramma schematisch weer te geven. Zo kunnen de betrokken partijen geïnstrueerd worden over het uit te voeren marketingprogramma.

Research: met dank aan Annelore Van Opstal

Bronvermelding:

https://graydon.be/wiki/marktanalyse
https://www.marketingtermen.nl/begrip/key-performance-indicator

Wat doet een business coach?


https://www.vacature.com/nl-be/carriere/job-nieuws/sales-manager

https://www.marketingtermen.nl/begrip/bant-approach
https://www.marketingtermen.nl/begrip/money-authority-desire-access
https://www.marqit.be/woordenboek/wat-is-product-lifecycle-management.aspx
https://www.redfoxblue.nl/blog/waardepropositie-wat-is-het-wat-kun-je-ermee/

SHARE OF WALLET


Source 36 – 54: https://www.strategischmarketingplan.com/marketingmodellen/