Change Management and Leaderschip

Leiderschap en Change Management

Wat absoluut te vermijden bij het implementeren van veranderingen. Leiderschap  en change management op de proef gesteld. Organisaties worden regelmatig geconfronteerd met de noodzaak om te veranderen. Soms vanwege interne […]

Lees Meer
Agile Leadership, leiderschap, leiding geven

Leiderschap van Shackleton, “Agile Leadership” avant la lettre.

Leiderschap: 7 tips om beter leiding te geven. Wat is leiderschap en wat is leiding geven? Hoe geeft je leiding aan anderen? Sir Ernest Shackleton (1874-1922) schreef geschiedenis door zijn […]

Lees Meer