coachingplanet-leidinggeven voor beginners

Leiderschap: wat charismatische leiders nooit zeggen, leiding geven voor beginners.

Goede leiders laten hun medewerkers bloeien en hun potentieel tot ontplooiing komen. Vastberaden leiderschap, respectvol en met een juiste dosis charisma leiden zij hun mensen in de gewenste richting. Respect krijg je niet zomaar als leider maar moet je verdienen. Vertrouwen in de leider komt te voet en holt weg te paard. Om mensen te beïnvloeden kan je maar beter de juiste woorden en zinnen gebruiken. Coachingplanet.be geeft je enkele suggesties mee van zinnen die je beter nooit gebruikt wanneer je leiding over anderen wil geven.

1- Als dit niet in orde komt, dan zijn er consequenties. Afdreigen om je medewerkers te motiveren is nefast en heeft juist het tegenovergestelde effect. De ‘stick’ kan misschien op de korte termijn een push geven om iets af te werken, op langere termijn creëer je angst en stress in het team.

2- Nu niet, ik heb geen tijd. Als je steeds geen tijd hebt voor je mensen gaan zij al snel geen vragen meer stellen. Samenwerking en communicatie gaan dan stap voor stap achteruit. Ook de efficiëntie gaat achteruit want je medewerker zal met vragen blijven zitten. Als je echt niet kan, plan dan een afspraak in de nabije toekomst.

3- Jouw collega kan het wel. Verdeel en heers is geen goede tactiek om een performant team samen te stellen en te leiden. Het bevordert onderlinge competitie en rivaliteit en dat verlies van energie gaat ten koste van andere doelstellingen en teamgeest. Een goede leider behandeld elke medewerker gelijk en heeft geen voorkeur voor de ene of de andere.

4- We hebben dat altijd zo gedaan en blijven dat ook zo doen. Zo smoor je elk initiatief in de kiem. Omstandigheden veranderen en de mensen op de werkvloer weten vaak hoe het anders kan, en misschien hoe het beter of sneller kan ook. Laat ze iets nieuws uittesten, geef vertrouwen.

5- Opzij, ik zal het zelf doen verdorie. Hiermee tast je het zelfvertrouwen van je medewerkers aan. Geef ze vertrouwen, heb geduld en leer iemand vissen in plaats van die vis te geven. Je laat je medewerkers groeien en op lange termijn win je er zelf tijd mee. Blijf niet alles zelf doen, geef ruimte voor fouten en de verantwoordelijkheid om een taak af te werken. En geef ze je eerlijke feedback. Leiding geven is ook durven loslaten.

6- Je bent niet meer zo gemotiveerd als vroeger? Zo duw je iemand direct in het defensief en leg je hem het zwijgen op. Dit is een echte dooddoener. Je laat duidelijk merken dat je niet meer zo tevreden bent van iemand zijn prestaties. Een echte leider zal zijn hulp aanbieden om samen te bekijken hoe wat er aan de hand is. Plak geen stempel op je teamleden.

7- Jij trekt de hele afdeling naar beneden. Een goed gevoel zal je medewerker er zeker niet aan overhouden aan zulk een denigrerende opmerking. Tevens kan je niet verlangen dat een gewone medewerker de verantwoordelijkheid draagt voor het resultaat van de ganse afdeling.

8- Als jij het niet kan, kan iemand anders het wel: Angst en druk creëren is een korte termijn motivator. Een negatieve persoonlijke benadering zal een negatief zelfbeeld oproepen en het vertrouwen ondermijnen. Vertrouwen is de basis van goed leiderschap.

9- Hoe komt het dat enkel jij dit probleem hebt? Dit klinkt als een verwijt en hiermee boor je iemand de grond in. Je laat duidelijk voelen dat je door je medewerker geïrriteerd bent. Je zaait twijfel in zijn werkwijze en capaciteit. Nooit zeggen dus.

10- Hoe komt het eigenlijk dat jij deze job hebt? Nog zo een killer. Je zaait twijfel en zal elk initiatief afremmen. Stap voor stap zal je medewerker zijn zelfvertrouwen en interesse verliezen. En zo komt hij/zij in een negatieve spiraal terecht en zal al snel een andere job gaan zoeken.

Slecht leiderschap heeft gevolgen die echt niet te onderschatten zijn. Onmogelijk om het vertrouwen te winnen van zijn medewerkers, zal de leidinggevende al snel botsen met zijn team. Algemene prestaties van het team zullen snel afnemen met een dalende rendabiliteit als gevolg. Passiviteit en cynisme komen in de plaats van vertrouwen en motivatie. De staf turnover van het bedrijf zal toenemen wat resulteert in hogere wervingskosten, integratie en training kosten. Goed leiderschap maakt het verschil. Leiding geven aan je team kan je leren.