Moelijke gesprekken voeren en klachten behandelen. Communicatietraining van Coachingplanet

Communicatietraining. Moeilijke gesprekken en klachten opvangen.

Moeilijke gesprekken voeren:

Het is belangrijk om te erkennen dat moeilijke gesprekken vaak noodzakelijk zijn voor persoonlijke en professionele groei.  Angst voor confrontatie, afwijzing, emotionele betrokkenheid of een gebrek aan communicatieve vaardigheden zijn mogelijke redenen waarom mensen moeilijkheden hebben met deze gesprekken.

Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, empathie en het leren beheersen van emotionele reacties kan mensen helpen effectiever om te gaan met uitdagende conversaties. Het oefenen van assertiviteit en het streven naar een constructieve dialoog kunnen ook bijdragen aan het verbeteren van de communicatie in moeilijke situaties zoals bij grensoverschrijdend gedrag, disciplinaire gesprekken en klachtenbehandeling.

Klachten opvangen en behandelen:

Om beter met klachten om te gaan, is het belangrijk om te werken aan communicatieve vaardigheden, assertiviteit, en het opbouwen van vertrouwen in het vermogen om problemen op te lossen. Het creëren van een cultuur waarin open communicatie wordt aangemoedigd en waarin klachten serieus worden genomen, kan ook helpen om de drempel voor het uiten van klachten te verlagen.

Maar hoe doe je dat nu?

Deze unieke training in persoonlijke communicatie is gericht op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van individuen of groepen. Deze interactieve trainingen kunnen verschillende aspecten van communicatie behandelen, waaronder verbale communicatie, non-verbale communicatie, luistervaardigheden, assertiviteit, empathie en conflictbeheersing. Hier zijn enkele algemene stappen die betrokken kunnen zijn bij een communicatietraining:

Meer impact met je communicatie.

–       Structuur van je gesprekken.

–      Weerstanden van je gesprekspartner overwinnen.

–      Het belang van non verbale communicatie: lichaamstaal.

–      Feedback geven zodat je medewerkers gemotiveerd blijven. 2 modellen.

–      Feed Forward voor een optimaal verwachtingspatroon.

–      Klachten opvangen en behandelen.

–      Disciplinaire gesprekken voeren. Hoe doe je dat het best? Do & Don’ts

–      Omgaan met hoog oplopende emoties in een gesprek.

Tijdens de training werken we ook met interactieve rollenspellen om de technieken goed onder de knie te hebben en gemakkelijk toe te kunnen passen.

 

Voor wie is deze training?

Deze training wordt zowel binnen bedrijven als binnen (publieke) organisaties en overheden gegeven, en wordt tevens aangeboden aan zorginstellingen en ziekenhuizen.

De training is steeds op maat van de specifieke behoeften.

Na deze communicatietraining hebben uw medewerkers inzichten, technieken en handvatten om zelfzeker en daadkrachtig leiding te nemen en moeilijke gesprekken met succes te kunnen voeren.

Meer informatie of overleggen?

Mail ons op info@coachingplanet.be of mobiel +32 (0)497 40 25 00

Of klik HIER voor rechtstreeks een  telefonisch belmoment vast te leggen.

succes attitude by coachingplanet